Upphävd författning

Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet

Departement
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1968-05-10
Ändring införd
SFS 1968:131
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommun får vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den mån det är påkallat för att främja turistväsendet inom kommunen.

Ändringar

Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet

Förarbeten
Prop. 1968:44

Ändring, SFS 2009:47

Omfattning
upph.