Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-04-26
Ändring införd
SFS 1968:150
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att psykiskt utvecklingsstörd ej får intagas på sjukhus för sluten psykiatrisk vård med stöd av bestämmelserna i andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Vad nu sagts gäller icke återintagning efter utskrivning på försök.

Ändringar

Kungörelse (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

Förordning (1991:1474) om upphävande av kungörelsen (1968:150) angående begränsning av tillämpningen av andra stycket övergångsbestämmelserna till lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

    Omfattning
    upph.