Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968:226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Konungen får medge frihet från tull och skatt eller annan avgift till tullverket på grund av införsel för material, maskiner och andra hjälpmedel samt driv- och smörjmedel och elektrisk kraft, som användes vid uppförande, underhåll och drift av sådan allmän anläggning vid rikets gräns som är gemensam med annat nordiskt land, samt från skatt för tjänster vid uppförande, underhåll och drift av sådan anläggning.

Ändringar

Förordning (1968:226) om rätt för Konungen att medge tull- och skattefrihet m.m. för anläggning som uppföres vid rikets gräns