Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Köttbesiktningskungörelse (1968:406)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1968-06-06
Ändring införd
SFS 1968:406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast texten enl. SFS1986:132.

5 §  För att täcka statsverkets kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakteri skall slakteriets innehavare betala avgifter enligt bestämmelser som meddelas av statens livsmedelsverk efter samråd med riksrevisionsverket. Förordning (1986:132).

Ändringar

Ändring, SFS 1971:1269

  Omfattning
  ändr. 2-4, 6, 7, 10, 11 §§

Förordning (1976:741) om ändring i köttbe- siktningskungörelsen (1968:406)

  Omfattning
  ändr. 5, 10 §§

Förordning (1986:132) om ändring i köttbesikt- ningskungörelsen (1968:406)

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1990:621

  Omfattning
  upph.