Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:447) om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i U-land;

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1968-06-06
Ändring införd
SFS 1968:447
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Kungörelse (1968:447) om statlig garanti för täckning av förlust i samband med investering i u-land

Förarbeten
Prop. 1968:101

Ändring, SFS 1971:842

    Omfattning
    ändr. 6

Ändring, SFS 1987:861

    Omfattning
    upph.