Upphävd författning

Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:613
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 2 § lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, funnit gott förordna, att den i nämnda paragraf avsedda procentsatsen skall vara 0,8.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:613) om procentsats för uttag av redareavgift för sjöfolks pensionering

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1969 och äger tillämpning på löner som utges från och med nämnda dag.
Samtidigt upphäves kungörelserna den 2 juni 1961 (nr 301) om redareavgift för sjöfolks pensionering och den 25 maj 1967 (nr 211) med förordnande enligt 3 § lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering. De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande i fråga om avgift för år 1968 eller tidigare år.
Vid beräkning av preliminär avgift för år 1969 äger kungörelsen den 11 oktober 1968 (nr 522) om preliminär arbetsgivaravgift m.m. för år 1969 motsvarande tillämpning.

Ändring, SFS 1996:896

    Omfattning
    upph.