Upphävd författning

Kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.

Version: 1968:72

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
SFS 1968:72
Ikraft
1968-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Domstol, som meddelar dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen eller eljest för brottsligt förfarande med narkotika, skall så snart det kan ske sända avskrift av domen till socialstyrelsen.

Ändringar

Kungörelse (1968:72) angående underrättelse om dom i mål om ansvar för brott mot narkotikastrafflagen m.m.

    Ikraftträder
    1968-04-01

Ändring, SFS 1987:85

    Omfattning
    upph.