Upphävd författning

Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:720 i lydelse enligt SFS 1986:1358
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 50 § andra stycket förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt, funnit gott förordna som följer.
Länsskattemyndigheten förordnar sådant allmänt ombud och sådan ersättare för denne som avses i 50 § förordningen om mervärdeskatt. Ombudet och ersättaren förordnas för högst fyra år. Förordning (1986:1358).

Ändringar

Kungörelse (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

Förordning (1986:1358) om ändring i kungörelsen (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1987-01-01

Förordning (1990:1255) om upphävande av kungörelsen (1968:720) om allmänt ombud och ersättare för denne i mål och ärenden rörande mervärdeskatt

    Omfattning
    upph.