Upphävd författning

Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-05-29
Ändring införd
SFS 1969:228
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Frågor om tillstånd som avses i 22, 29, 40, 42, 46 eller 76 § lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar prövas av kommerskollegium. Förordning (1981:113).

Ändringar

Förordning (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekonomiska föreningar

Ändring, SFS 1975:1416

  Omfattning
  ändr. författningsrubr. m.m.

Förordning (1981:113) om ändring i förordningen (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande ekono- miska föreningar

  Omfattning
  ändr.

Ändring, SFS 1987:978

  Omfattning
  upph.