Upphävd författning

Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Version: 1969:504

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1969-09-11
Ändring införd
SFS 1969:504
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast bilaga 1 finns med här.
Med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur har ministern för utrikes ärendena meddelat följande anvisningar om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt konventionen.
Av cirkuläret framgår att framställning från domstol om delgivning i annan konventionsstat än Danmark och Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga 1 till dessa anvisningar. Det skall anmärkas att konventionen är tillämplig endast på fall då adressen till den som skall delges är känd.
För delgivningsframställning används blanketterna Dv 812 A och B, engelsk text, eller Dv 813 A och B, fransk text. Formulär till blanketterna är fogade som bilaga 2--5 till anvisningarna. Blanketterna rekvireras hos postverkets centralförråd (adress: Fack, 160 10 Ulvsunda). De uppgifter som skall lämnas på blanketterna får enligt konventionen avfattas på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska. I regel bör något av sistnämnda två språk användas.
I framställningen skall anges i vilken form - alternativ a), b) eller c) på blanketten -- delgivningen önskas verkställd. Begäres delgivning enligt alternativ a), sker den i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall (jfr 33 kap. 11 § rättegångsbalken). Fordras personlig delgivning, bör framställningen avse alternativ b) med angivande att handlingen bör överlämnas till den sökte personligen genom stämningsman eller annan behörig person. Sådant formlöst överlämnande av delgivningshandlingen som åsyftas under c) bör komma till användning endast när formlig delgivning ej kräves enligt svensk lag.
Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Om framställningen avser delgivning enligt alternativ a) eller b), kan centralorganet i den anmodade staten kräva att handlingen avfattas på eller översättes till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den staten. Uppgift om i vilka fall översättning av delgivningshandlingen kräves lämnas i bilaga 1. Måste delgivningshandlingen översättas, ombesörjer domstolen detta. Något krav på bestyrkande av översättningen genom officiellt organ är ej uppställt i konventionen. Föreligger svårighet för domstolen att själv anskaffa lämplig översättare, kan hänvändelse göras till utrikesdepartementets juridiska byrå.
Såväl framställningen (med smmanfattningen) som delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar. Framställningen översändes som tjänsteförsändelse, jfr 5 § förordningen (1945:329) angående utgörandet av postavgifter för tjänsteförsändelser m.m.
Har annan statlig myndighet än domstol med stöd av cirkuläret vänt sig till utrikesdepartementet i fråga om delgivning och därvid fått besked att delgivningen kan göras direkt hos centralorganet i den främmande staten, äger vad ovan föreskrivits om domstol motsvarande tillämpning på myndigheten.
Ytterligare upplysningar om konventionens tillämpning lämnas av utrikesdepartementets juridiska byrå (tel.08/224070).

Stockholm den 11 september 1969

TORSTEN NILSSON /L. Kellberg Bilaga 1

Förteckning över utomnordiska centralorgan i stater anslutna till delgivningskonventionen m.m.
StatCentralorganKrav på översättning av delgivningshandlingen m.m.
Amerikas Förenta Stater med District of Columbia, Guam, Jungfruöarna och Puerto RicoThe Department of Justice of the United States (adr.: Office of Internanational Judicial Assistance, Department of Justice, Washington, D.C. 20530, USA)engelska
BarbadosThe Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Bridgetown, Barbados)
BelgienLe Ministère de la Justice, Aministration de la Législation (adr.: Place Poelaert 4, 1000 Bryssel, Belgien)franska
BotswanaThe minister of State in the Office of the President of Republic of Botswana (adr.: Gaborone, Botswana)engelska
CypernThe Ministry of Justice of the Republic of Cyprus (adr.: Nicosia, Cypern)
EgyptenLe Ministère de la Justice (adr.: Kairo, Arabrepubliken Egypten)arabiska, engelska eller franska
FrankrikeLe Ministère de la Justice, Service Civil de l'Entraide Judiciaire Internationale (adr.: 13, Place Vendome 75042 Paris Cedex 01, Frankrike)franska
GreklandDepartment of Administrative and Judicial Affaires, Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic (adr.: Dimitressa 4, 115 28 Athen, Grekland)grekiska
StatCentralorganKrav på översättning av delgivningshandlingen m.m.
IsraelThe Director of the Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel)
ItalienUfficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma (adr.: Via Carlo Poma, 5, 00195 Rom, Italien)italienska
JapanMinister for Foreign Affairs (adr.: Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo, Japan)japanska
LuxenburgLe Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice (adr.: Luxenburg)franska eller tyska
MalawiThe Registrar of the High Court of Malawi (adr.: P.O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi)
NederländernaLe Procureur du Roi près le Tribunal d'arrondissement de la Haye (adr.: Juliana van Stolbergglaan 2-4, Haag, Nederländerna)
PortugalLa Direction Général des Services Judiciaires du Ministère de la Justice (adr.: Lissabon, Portugal)
SeychellernaThe Registrar, Supreme Court (adr.: Victoria Mahé, Seychellerna)
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationlla förbindelser Storbritannien ansvarar: England och WalesThe Senior Master or the Supreme Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London, W.C. 2, Storbritannien)engelska
StatCentralorganKrav på översättning av delgivningshandlingen m.m.
SkottlandThe Crown Agent for Scotland (adr.: Lord Advocate's Department, Crown Office, 9, Parliament Square, Edinburgh 1, Skottland)
NordirlandThe Master (Queen, Bench and Appeals) (adr.: Royal Courts of Justice, Belfast 1, Nordirland)
AnguillaThe Registrar of the Supreme Court of Anguilla (adr.: Anguilla)
AntiguaThe Registrar, High Court of Justice (adr.: West Indies Associated States Supreme Court, St. John's, Antigua)
BelizeThe Supreme Court Registry (adr.: Belize)
BermudaThe Registrar of The Supreme Court (adr.: Bermuda)
CaymanöarnaHer Majesty`s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (adr.: London S.W. 1, Storbritannien)
FalklandsöarnaThe Registrar of the Supreme Court (adr.: Stanley, Falklandsöarna)
GibraltarThe Registrar of the Supreme Court (adr.: Gibraltar)
GilbertöarnaThe Registrar of the High Court (adr.: Tarawa, Gilbertöarna)
GuernseyThe Bailiff (adr.: Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands, Storbritannien)
StatCentralorganKrav på översättning av delgivningshandlingen m.m.
HongkongThe Chief Secretary of Hongkong (adr.: Central Government Offices, Hongkong)
Isle of ManThe First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man, Storbritannien)
JerseyThe Attorney General (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien)
JungfruöarnaThe Registrar of the Supreme Court (adr.: British Virgin Islands, Brittiska Jungfruöarna)
MontserratThe Registrar of the High Court (adr.: Montserrat)
PitcairnThe Governor and Commanderin-Chief (adr.: Pitcairn)
S:t Christopher and NevisThe Registrar of the West Indies Associated State Supreme Court, S:t Christopher and Nevis circuit (adr.: S:t Christopher and Nevis)
S:t HelenaThe Supreme Court (adr.: S:t Helena)
S:t VincentThe Registrar of the Supreme Court (adr.: S:t Vincent)
S:ta LuciaThe Registrar of the High Court of Justice (adr.: S:ta Lucia)
Turks- och CaicosöarnaThe Registrar of the Supreme Court (adr.: Turks- och Caicosöarna)
StatCentralorganKrav på översättning av delgivningshandlingen m.m.
Tjeckoslovakien för den tjeckiska republiken (CSR)Minstry of Justice, Ministerstvo spravedlnosti (adr.: Vysehradska 16, 128 10 Prag 2 Tjeckoslovakien)tjeckoslovakiska
för den slovakiska republikenMinstry of Justice, Ministerstvo spravedlnosti (adr.: Suvorovova 12, 883 11 Bratislava, Tjeckoslovakien)tjeckoslovakiska
TurkietLa Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (adr.: Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel M
Sökresultat
Föregående ·Nästa

Ändringar

Anvisningar (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Ändring, SFS 1970:135

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring, SFS 1970:539

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring, SFS 1971:5

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring, SFS 1972:508

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring, SFS 1973:872

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring, SFS 1974:187

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring (1978:695) i anvisningarna (1969:504) av ministern för utrikes ärendena om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kom- mersiell natur

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., bil. 1

Ändring (1979:894) i anvisningarna (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt Haag-konventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Omfattning
  ändr. bil. 1

Ändring (1984:717) i anvisningarna (1969:504) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställning enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1984-08-28

Ändring, SFS 1988:251

  Omfattning
  upph.