Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-10-30
Ändring införd
SFS 1969:566
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:566) om tillämpning av avtal den 29 april 1969 mellan Sverige och Liberia för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

Förarbeten
Prop. 1969:108

Ändring, SFS 1975:849

  Omfattning
  ändr. 3 p anvisn. till art. 8 i bil. 2

Förordning (1987:1046) om upphävande av vissa författningar om tillämpning av dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Liberia

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som taxeras före år 1989.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:85
  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01