Upphävd författning

Lag (1969:596) om kommunalt partistöd

Departement
Civildepartementet KO
Utfärdad
1969-11-28
Ändring införd
SFS 1969:596
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kommun får lämna ekonomiskt bidrag till politiskt parti, som under den tid beslut om bidrag avser är representerat i kommunens fullmäktige. Beslutet skall innehålla att bidrag utgår till varje sådant parti med samma belopp för varje plats som partiet under nämnda tid har i fullmäktige.
Vad som sagts nu äger motsvarande tillämpning på landstingskommun och landsting.

Ändringar

Ändring, SFS 1991:900

    Omfattning
    upph.