Upphävd författning

Lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.;

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1971-01-01
Ändring införd
SFS 1969:780
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1969:780) med anledning av införande av enhetlig kommunbeteckning, m.m.

Förarbeten
Prop. 1969:63

Ändring, SFS 1987:445

    Omfattning
    upph.