Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1969-04-11
Ändring införd
SFS 1969:91
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagan finns inte med här.
Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännage, att den i Genève den 19 maj 1956 avslutade konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg, vilken jämte signaturprotokoll har den lydelse härvid fogad bilaga utvisar, för Sveriges del träder i kraft den 1 juli 1969.

Ändringar

Kungörelse (1969:91) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg