Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:1029 i lydelse enligt SFS 2009:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag äger tillämpning på all slags betalning i svenskt mynt, om ej annat är uttryckligen överenskommet eller eljest får anses avtalat.

2 §  Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt samt femtio till och med nittionio uppåt. Lag (2009:283).

Ändringar

Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Lag (1984:332) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

Lag (1991:1191) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp

    Omfattning
    ändr. 2 §
    Ikraftträder
    1992-10-01

Lag (2009:283) om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

Förarbeten
Rskr. 2008/09:201, Bet. 2008/09:FiU37
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-10-01