Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1970-02-06
Ändring införd
SFS 1970:16
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har funnit gott ge till känna följande. Ett av EFTA:s råd den 4 december 1969 har fattat beslut (nr 17) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen har godkänts av Sverige1. Sedan rådsbeslutet godkänts även av övriga medlemsstater i EFTA samt Island deponerat sitt anslutningsinstrument, träder konventionen och överenskommelsen i kraft i förhållande till Island den 1 mars 1970 på det sätt som anges i rådsbeslutet. Beslutet har den lydelse i engelsk text och svensk översättning som framgår av härvid fogad bilaga.
Kungl. Maj:t föreskriver, att rådsbeslutet skall införas i tullverkets författningssamling.

Ändringar

Kungörelse (1970:16) om Islands anslutning till EFTA-konventionen och FINEFTA-överenskommelsen