Upphävd författning

Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken;

Departement
Justitiedepartementet F
Utfärdad
1970-02-06
Ändring införd
SFS 1970:27 i lydelse enligt SFS 1990:1257
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan.

[S2]Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt. Förordning (1990:1257).

2 § har upphävts genom förordning (1990:1257).
3 § har upphävts genom förordning (1986:457).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författingssamling. Kungörelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1970.

Förordning (1986:457) om ändring i kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken

  Omfattning
  upph. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1360) om ändring i kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1257) om ändring i kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken

Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 2001:100

Omfattning
upph.