Upphävd författning

Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-11-20
Ändring införd
SFS 1970:738
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid sjukvårdsinrättning finns särskilda anordningar för att tillgodose läkemedelsförsörjningen inom inrättningen.

[S2]Vid sjukvårdsinrättning, som är uppdelad på avdelningar finns dels avdelningsförråd med läkemedel för den dagliga sjukvården inom avdelningen, dels sjukhusapotek för avdelningsförrådens gemensamma behov, om socialstyrelsen ej bestämmer annat.

2 §  Sjukhusapotek drivs av sjukvårdsinrättningens huvudman eller, efter överenskommelse med huvudmannen, av Apoteksbolaget AB eller militärapoteket.

3 §  Socialstyrelsen meddelar bestämmelser om tillsyn och kontroll över läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna och de föreskrifter i övrigt som behövs för tillämpning av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

Förarbeten
Prop. 1970:74

Förordning (2008:733) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna

Omfattning
upph.