Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1970-12-17
Ändring införd
SFS 1970:912
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad i lag eller annan författning föreskrives om riksskattenämnden, centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden, kupongskattekontoret, kupongskattenämnden, allmänna ombudet hos mellankommunala prövningsnämnden eller kontrollstyrelsen skall i stället avse riksskatteverket.

Ändringar

Lag (1970:912) med anledning av Riksskatteverkets inrättande