Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1970-12-04
Ändring införd
SFS 1970:927
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Tabellerna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 31 § förordningen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, funnit gott att fastställa bifogade tabeller till ledning vid uträknandet av sådan skatt. /n1/
//n1// Tabellerna finns inte med här.

Ändringar

Kungörelse (1970:927) om fastställande av tabeller till ledning vid uträknandet av arvsskatt och gåvoskatt