Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom;

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-05-19
Ändring införd
SFS 1972:189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förbrukningsartiklar skall i följande fall efter förskrivning kostnadsfritt tillhandahållas den som är omfattad av sjukförsäkring enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och vistas här i riket/n0/. Förordning (1981:354).

[S2]//n0// Uppställningen är ej med här.//

2 §  Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om beskaffenheten av de artiklar som tillhandahålles kostnadsfritt enligt 1 §.

Ändringar

Kungörelse (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom

Ändring, SFS 1972:713

  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck

Förordning (1977:248) om ändring i kungörelsen (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom

  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck

Förordning (1981:354) om ändring i kungörelsen (1972:189) om kostnadsfria förbrukningsartiklar vid sjukdom

  Omfattning
  ändr. 1 §; omtryck

Ändring, SFS 1996:1163

  Omfattning
  upph.