Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1972-09-08
Ändring införd
SFS 1972:477
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Kungl. Maj:t har, med stöd av 4 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands, funnit gott förordna som följer.
Bestämmelserna i 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands skall äga tillämpning även i fråga om gärning som begås i annan stat än som anges i nämnda paragraf, om staten har tillträtt den europeiska konventionen den 30 november 1964 om straff för vägtrafikbrott.
Konventionen har intill den 8 september 1972 tillträtts av Cypern, Danmark, Frankrike och Sverige.

Ändringar

Kungörelse (1972:477) om tillämpning av 3 § lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands