Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1972-12-15
Ändring införd
SFS 1972:752 i lydelse enligt SFS 1972:756
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Förekommer i författning som beslutats av Konungen och riksdagen gemensamt eller av riksdagen ensam hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i
bilregisterkungörelsen (1972:599),
fordonskungörelsen (1972:595),
körkortskungörelsen (1972:592),
vägtrafikkungörelsen (1972:603),
kungörelsen (1972:602) om arbetstid vid vägtransport, m.m. eller
kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Ändringar

Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning

Ändring, SFS 1972:756

    Omfattning
    ikrafttr.