Upphävd författning

Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1973-04-13
Ändring införd
SFS 1973:219
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Procenttal med vilket skadeståndslivränta skall ändras enligt 3 § lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor fstställes av försäkringsinspektionen. Inspektionen skall omedelbart offentliggöra procenttalet på lämpligt sätt.

Ändringar

Kungörelse (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor

Ändring, SFS 2003:832

Omfattning
upph.