Upphävd författning

Förordning (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1975-11-27
Ändring införd
SFS 1975:1047 i lydelse enligt SFS 1987:1018
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Varje domkapitel skall meddela de förordnanden för vigselförrättare som behövs för att den rätt till vigsel inom församlingarna i stiftet som avses i 4 kap. 4 § äktenskapsbalken skall kunna tillgodoses. Till vigselförrättare får domkapitlet därvid förordna endast den som är anställd som präst i stiftet. Förordning (1987:1018).

Ändringar

Förordning (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall

Förordning (1987:1018) om ändring i förordningen (1975:1047) om vigselförrättare i vissa fall

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1988-01-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.