Upphävd författning

Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-12-11
Ändring införd
SFS 1975:1243
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen ger till känna -- med anledning av att räntelagen (1975:635)
träder i kraft den 1 januari 1976 -- att riksbankens diskonto från och med den 22 augusti 1975 är sex procent.

Ändringar

Förordning (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Förordning (2018:1166) om upphävande av förordningen (1975:1243) med uppgift om Riksbankens diskonto

Omfattning
upph.