Oljekrisförordning (1975:198)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1975-05-22
Ändring införd
SFS 1975:198 i lydelse enligt SFS 1997:870
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Föreskrifter om uppgiftsskyldighet som avses i 14 § oljekrislagen (1975:197) meddelas av Statens energimyndighet. Ärende om föreskrift av större vikt får dock hänskjutas till regeringen.

[S2]Statens energimyndighet utövar även befogenheter, som avses i 15 § oljekrislagen. Förordning (1997:870).

2 §  Ersättning jämlikt 17 § oljekrislagen (1975:197) utgår av allmänna medel enligt de grunder, som gäller för ersättning av allmänna medel till vittne.

[S2]Fråga om ersättning prövas av den myndighet inför vilken inställelse har skett.

Ändringar

Oljekrisförordning (1975:198)

Förordning(1988:1406) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1992:867) om ändring i i oljekrisförordningen (1975:198)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1997:870) om ändring i oljekrisförordningen (1975:198)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01