Förordning (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader;

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1975-06-03
Ändring införd
SFS 1975:634 i lydelse enligt SFS 1991:1237
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader är tillämplig i fråga om äktenskapsskillnad eller hemskillnad som har vunnits i
Australien,
Cypern,
Danmark utom Grönland och Färöarna,
Egypten,
Finland,
Italien,
Luxemburg,
Nederländerna med Aruba,
Norge,
Portugal,
Schweiz,
Storbritannien och Nordirland jämte öarna Guernsey, Jersey och Isle of Man samt Bermuda, Gibraltar och Hongkong, eller
Tjeckoslovakien.

Ändringar

Förordning (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

Förordning (1976:115) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1976:548) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1977:594) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1977:643) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1978:674) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1980:348) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:769) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1983:763) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1983-09-23

Förordning (1986:20) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-02-18

Förordning (1986:205) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-05-21

Förordning (1986:675) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1986-08-31

Förordning (1990:969) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1990-12-01

Förordning (1991:1237) om ändring i förordningen (1975:634) om tillämpning av lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1991-10-01