Upphävd författning

Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
1975-09-04
Ändring införd
SFS 1975:827
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-06-01

1 §  Med anledning av den nya regeringsformen skall tillverkas minnesmynt

[S2]med ett namnvärde av femtio kronor.

2 §  Minnesmyntet skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt om 27,03 gram

och en diameter om 36 millimeter. Avvikelse från den nominella vikten får vid uppvägning av 100 mynt vara högst 27 gram.
3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel. På framsidan de i lilla riksvapnet ingående tre kronorna utan sköld. Därunder "50 KR", omgivet av, till vänster ett stiliserat "E", som anger myntningsorten, och till
höger myntdirektörens monogram. Som omskrift på myntets övre del "SVERIGE". Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt linje. På frånsidan en fackla, som omgives av uppsträckta händer, symboliserande folket i val. Upptill årtalet "1975", delat av facklans övre del. Framför facklan en kvist av ek. Omskrift "ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE UTGÅR FRÅN FOLKET". Innanför randen en av små cirkelbågar sammansatt linje. Randen slät.

Ändringar

Förordning (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor

Lag (2021:345) om upphävande av förordningen (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor

Förarbeten
Rskr. 2020/21:272, Prop. 2020/21:127, Bet. 2020/21:FiU45
Omfattning
upph.