Upphävd författning

Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975:86
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen eller förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor. Därvid får föreskrivas avgift för ansökan.

Ändringar

Lag (1975:86) med bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och godkännande av revisor

Förarbeten
Prop. 1975:8

Ändring, SFS 1995:528

    Omfattning
    upph.