Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975:87
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Om främmande stats myndighet avfordrar redare i svenskt fartyg handling som förvaras utanför den staten och innehåller uppgift vars utlämnande till myndigheten kan medföra betydande skada för den svenska sjöfartsnäringen, får sjöfartsverket vid vite förbjuda redaren att lämna ut handlingen.

2 §  Talan om utdömande av vite får väckas endast efter förordnande av regeringen.

Ändringar

Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen