Förordning (1975:931) om sjörättsdomstolar

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1975-10-16
Ändring införd
SFS 1975:931 i lydelse enligt SFS 2004:1218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att Luleå, Sundsvall, Stockholms, Kalmar, Malmö, Göteborgs och Värmlands tingsrätter skall vara sjörättsdomstolar enligt 21 kap. 1 § sjölagen (1994:1009). Förordning (2004:1218).

Ändringar

Förordning (1975:931) om sjörättsdomstolar

Förordning (1995:180) om ändring i förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1995-03-01

Förordning (2004:1218) om ändring i förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-02-07