Upphävd författning

Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1975-11-06
Ändring införd
SFS 1975:954
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen bemyndigar riksförsäkringsverket att fastställa de procentsatser som skall tillämpas vid beräkning av arbetsgivares avgifter för sjöman till sjukförsäkringen, folkpensioneringen och tilläggspensioneringen samt vid beräkning av allmän arbetsgivaravgift för sjöman enligt 19 kap. 4 § andra stycket repsektive 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring, övergångsbestämmelserna till lagen (1973:481) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och 2 § första stycket lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift.

Ändringar

Förordning (1975:954) om rätt för riksförsäkringsverket att fastställa vissa socialförsäkringsavgifter m.m.

Ändring, SFS 1987:592

    Omfattning
    upph.