Upphävd författning

Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1976-12-22
Ändring införd
SFS 1976:1064
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Sådan arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt 11--13 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet som enligt lagen (1965:576) om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. ankommer på Statens arbetsgivarverk skall i stället fullgöras av den statliga myndighet som beslutar i den fråga som förhandlingen avser.

[S2]Första stycket medför icke behörighet att sluta avtal. Förordning (1993:1532).

2 §  Skall enligt 1 § förhandlingsskyldighet i viss fråga fullgöras av annan myndighet än Statens arbetsgivarverk, fullgör myndigheten i samma fråga även sådan informationsskyldighet som avses i 18 eller 19 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Förordning (1993:1532).

Ändringar

Förordning (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.

Förordning (1993:1532) om ändring i förordningen (1976:1064) om ställföreträdare för kommun vid vissa förhandlingar, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1994:1935

  Omfattning
  upph.