Upphävd författning

Lag (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1976-04-08
Ändring införd
SFS 1976:173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
(Författningstext saknas)

Ändringar

Lag (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet

Förarbeten
Prop. 1975/76:97

Lag (1990:304) om upphävande av lagen (1976:173) om gemensamt nattvardsfirande mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund i landet