Inaktuell version

Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-06-17
Ändring införd
SFS 1976
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen bemyndigar rikspolisstyrelsen att meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Såvitt rör sociala och medicinska frågor skall föreskrifterna meddelas efter samråd med socialstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Förordning (2014:1123) om ändring i förordningen (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01