Upphävd författning

Förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet;

Version: 1976:722

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1972-09-16
Ändring införd
SFS 1976:722
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna ej med här.
Regeringen föreskriver att den konvention mellan Sverige och Österrike om social trygghet som undertecknats den 11 november 1975 jämte slutprotokoll till konventionen samt en den 1 juni 1976 undertecknad överenskommelse om tillämpning av konventionen skall lända till efterrättelse här i riket från och med den 1 november 1976.
Konventionen, slutprotokollet och tillämpningsöverenskommelsen bifogas denna förordning i svensk och tysk text som bilaga 1-3.

Ändringar

Förordning (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet

Förordning (1983:478) om ändring i förordningen (1976:722) om tillämpning av en konvention den 11 november 1975 mellan Sverige och Österrike om social trygghet

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 2; omtryck bil. 1-3
  Ikraftträder
  1983-07-01

Ändring, SFS 1997:265

  Omfattning
  upph.