Upphävd författning

Förordning (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-04
Ändring införd
SFS 1976:819
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Regeringen föreskriver att tingsrätt skall tillämpa bifogade "Bestämmelser om avfattning av dom i tvistemål m. m. vid tingsrätt" och att hovrätt skall tillämpa bifogade "Bestämmelser om avfattning av dom i tvistemål m. m. i hovrätt".
Utöver vad som anges i bilagorna till förordningen gäller att domsblankett inte behöver användas när utskrift av dom i tvistemål sker med hjälp av dator eller skrivautomat. Förordning (1985:741).

Ändringar

Förordning (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

Förordning (1985:741) om ändring i förordningen (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1985-10-08

Förordning (1994:1055) om upphävande av förordningen (1976:819) om avfattning av dom i tvistemål m.m.

  Omfattning
  upph.