Upphävd författning

Förordning (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1976-12-15
Ändring införd
SFS 1976:994 i lydelse enligt SFS 1990:600
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Fråga om tillstånd som avses i 12 § andra, femte och sista styckena bokföringslagen (1976:125) prövas av riksskatteverket. Förordning (1990:600).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)

Förordning (1990:600) om ändring i förordningen (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1990-07-01

Förordning (1999:1167) om upphävande av förordningen (1976:994) om prövning av vissa ärenden rörande bokföringslagen (1976:125)

Övergångsbestämmelse

Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden där, till följd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till bokföringslagen (1999:1078), 12 § bokföringslagen (1976:125) alltjämt skall tillämpas.
Omfattning
upph.