Inaktuell version

Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Version: 2004:134

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2004:134
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04
Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för periodisk skrift eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift skall betala en avgift med 2 000 kronor. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare skall en avgift om 600 kronor betalas. Förordning (2004:134).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Förordning (1987:944) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1987-12-01

Förordning (2001:296) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:134) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2007:1329) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2008-02-01