Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1977-12-15
Ändring införd
SFS 1977:1025 i lydelse enligt SFS 2007:1329
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den som hos Patent- och registreringsverket ansöker om utgivningsbevis för en periodisk skrift ska betala en avgift om 2 300 kronor. För ansökan om förnyelse av utgivningsbevis eller bevis om ändrad titel på periodisk skrift ska en avgift om 2 000 kronor betalas. För ansökan om byte av ägare eller byte av utgivare eller byte av ställföreträdande utgivare ska en avgift om 600 kronor betalas. Förordning (2007:1329).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Förordning (1987:944) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1987-12-01

Förordning (2001:296) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:134) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2004-05-01

Förordning (2007:1329) om ändring i förordningen (1977:1025) om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar som kommit in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2008-02-01