Förordning (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-01-13
Ändring införd
SFS 1977:12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - när rätten till livräntan grundats i anställning som har upphört senast den 30 juni 1976.

2 §  Vid bestämmande av livränta enligt SPR i lydelse före år 1973 tillämpas följande föreskrifter i reglementet i deras lydelse den 1 februari 1977.

  1. 10 § 7 mom., om livräntan ej har börjat utgå före den 1 februari 1977,
  2. 11 § 2 mom., om livräntan ej har börjat utgå före den 1 juli 1976,
  3. 12 § 1 mom.fjärde stycket, dock att livränta som har börjat utgå före den 1 februari 1977 räknas om med tillämpning av de nya bestämmelserna först från och med nämnda dag.

3 §  Vid bestämmande av livränta enligt SPR i lydelse före år 1974 äger 2 § punkt 2 denna förordning och 12 § 3 mom. SPR, i dess lydelse den 1 februari 1977, motsvarande tillämpning.

Ändringar

Förordning (1977:12) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse efter år 1973