Förordning (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1977-01-13
Ändring införd
SFS 1977:13
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller egenlivräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) - SPR - i dess lydelse före år 1974.

2 §  Egenlivränta skall utan hinder av 11 § 2 mom.första stycket SPR utgå från och med den månad, varunder den berättigade uppnår 65 års ålder.

3 §  Bruttobeloppet för månad av egenlivränta höjes från och med den månad, varunder den berättigade uppnår 65 års ålder, med belopp som anges i följande sammanställning//n1//

[S2]//1// Sammanställningen finns inte med här//

[S3]Belopp som anges i sammanställningen minskas i samma grad som livräntan är avkortad.

Ändringar

Förordning (1977:13) om vissa livräntor enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) i dess lydelse före år 1974