Upphävd författning

Förordning (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Ändring införd
SFS 1977:396
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag till sådan utbildning som motsvarar utbildningen vid hälso- och sjukvårdslinjen i grundläggande högskoleutbildning och som anordnas av enskild huvudman utgår med belopp som regeringen bestämmer särskilt för varje fall. Förordning (1982:947).

2 §  För en läroanstalt med sådan utbildning som avses i denna förordning skall finnas en styrelse. Förordning (1992:719).

3 §  I beslut om statsbidrag meddelar regeringen de föreskrifter i övrigt som skall utgöra villkor för statsbidrag.

Ändringar

Förordning (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning

Förordning (1982:595) om ändring i förordningen (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:947) om ändring i förordningen (1977:396) om enskild sjuk- sköterskeutbildning

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1992:719) om ändring i förordningen (1977:396) om enskild sjuk- sköterskeutbildning

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:810) om upphävande av förordningen (1977:396) om enskild sjuksköterskeutbildning

  Omfattning
  upph.