Upphävd författning

Förordning (1977:535) om utbildning av apotekselever;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-26
Ändring införd
SFS 1977:535
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Receptarielinjen, i vad avser 80-poängsutbildning, inleds med utbildning för apotekselever. Förordning (1982:1266).

2 §  Utbildningen av apotekselever omfattar en termin. Utbildningen skall inriktas på att ge eleven allmän kännedom om ett apoteks olika verksamhetsgrenar, att göra eleven förtrogen med farmaceutiskt arbete vid ett apotek och de författningar som gäller för sådant arbete samt att ge eleven den färdighet som behövs i receptur- och expeditionsgöromål.

[S2]Närmare föreskrifter om utbildningen meddelas av linjenämnden. Förordning (1982:1266).

3 §  Utbildningen av apotekselever anordnas av de apotek som linjenämnden bestämmer efter samråd med Apoteksbolaget AB.

[S2]Lämnar apotekselev utbildningen, skall detta anmälas till linjenämnden.

Ändringar

Förordning (1977:535) om utbildning av apotekselever

Förordning (1982:1266) om ändring i förordningen (1977:535) om utbildning av apotekselever

    Omfattning
    ändr. 1, 2 §§

Förordning (1993:813) om upphävande av förordningen (1977:535) om utbildning av apotekselever

    Omfattning
    upph.