Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1977-09-01
Ändring införd
SFS 1977:743 i lydelse enligt SFS 2008:751
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet ska tillämpas i förhållande till nedan angivna stater, vilka har tillträtt Haagkonventionen den 2 oktober 1973 om erkännande och verkställighet av avgörande angående underhållsskyldighet.

StatDag för konventionens ikraftträdande i förhållande till staten
Portugalden 1 maj 1977
Schweizden 1 maj 1977
Frankrikeden 1 oktober 1977
Norgeden 1 juli 1978
Storbritannien och Nordirland inklusive Jerseyden 1 mars 1980, Storbritannien och Nordirland den 1 november 2003, Jersey
Nederländerna med Nederländska
Antillerna och Arubaden 1 mars 1981
Luxemburgden 1 juni 1981
Italienden 1 januari 1982
Finlandden 1 juli 1983
Turkietden 1 november 1983
Tysklandden 1 april 1987
Spanienden 1 september 1987
Danmark med undantag av Grönlandden 1 januari 1988
Tjeckienden 1 januari 1993
Slovakienden 1 januari 1993
Polenden 1 juli 1996
Estlandden 1 april 1998
Litauenden 1 oktober 2003
Greklandden 1 februari 2004
Ukrainaden 1 augusti 2008

[S2]Konventionen trädde i kraft i förhållande till Tjeckoslovakien den 1 maj 1977. Konventionsförpliktelserna har från den 1 januari 1993 övertagits av Tjeckien respektive Slovakien.

[S3]Lagen ska tillämpas också i förhållande till Australien och Förenta staterna jämte Guam, Jungfruöarna, Puerto Rico och Samoa, dock med undantag av Alabama, District of Columbia och Mississippi. Förordning (2008:751).

2 §  Om det i Nederländerna, Nederländska Antillerna, Aruba, Förbundsrepubliken Tyskland eller Ukraina har upprättats en sådan officiell handling (acte authentique) som avses i 3 § tredje stycket lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet, ska det som sägs om avgörande i den lagen i tillämpliga delar gälla även en sådan handling. Förordning (2008:751).

3 §  Ett avgörande eller förlikningsavtal som har meddelats resp. ingåtts i Luxemburg, i Italien eller i Turkiet och varigenom underhållsbidrag har bestämts till visst belopp att utges en gång för alla skall inte gälla här i riket. Förordning (1983:824).

Ändringar

Förordning (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Förordning (1978:375) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1980:44) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:93) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpningav lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:332) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr.

Förordning (1981:1096) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Förordning (1983:596) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:824) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1987:95) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1987-05-01

Förordning (1988:4) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-02-01

Förordning (1988:920) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1988-09-01

Förordning (1989:69) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1989-04-01

Förordning (1991:110) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-05-01

Förordning (1994:1327) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1994-11-15

Förordning (1998:137) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-04-21

Förordning (1999:364) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2004:593) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:1025) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2008:751) om ändring i förordningen (1977:743) om tillämpning av lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2008-10-01