Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1977-10-13
Ändring införd
SFS 1977:774 i lydelse enligt SFS 2014:1248
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Sådan terrängskoter med hemort i Finland som ägs av finländska staten eller av en i Finland hemmahörande person och som får brukas i Finland, får föras in till Sverige och tillfälligt brukas här utan svensk trafikförsäkring och utan att fordonet är registrerat. Föraren ska kunna styrka sin identitet med lämplig handling.
På ett fordon som inte tillhör eller brukas av finländska staten ska det finnas en skylt fastsatt, som visar att gällande finländsk trafikförsäkring finns.
Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen efter samråd med Polismyndigheten. Förordning (2014:1248).

Ändringar

Förordning (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Förordning (1992:1501) om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1993-01-01

Förordning (2008:1124) om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2014:1248) om ändring i förordningen (1977:774) om rätt att bruka finländsk terrängskoter i Sverige

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2015-01-01