Statistiska centralbyråns kungörelse (1977:85) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

Departement
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1977-03-14
Ändring införd
SFS 1977:85
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Med stöd av kungörelsen (1967:63) om fastställande av procenttal enligt 3 § andra stycket lagen den 16 december 1966 (nr 680) om ändring av vissa underhållsbidrag, m.m. förordnar statistiska centralbyrån beträffande underhållsbidrag som avses i nyss angivna lag att utgående bidragsbelopp skall höjas med sju procent fr.o.m. den 1 april 1977.
Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, skall enligt nyss nämnda lag utgå med närmast lägre krontal.

Ändringar

Statistiska centralbyråns kungörelse (1977:85) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag