Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1978-05-11
Ändring införd
SFS 1978:218 i lydelse enligt SFS 2019:21
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Patent- och registreringsverket är internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den konvention om patentsamarbete som avslutades i Washington den 19 juni 1970, och i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån). Förordning (2019:21).

2 §  Ärenden som Patent- och registreringsverket ansvarar för enligt 1 § handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna, avtalet med Internationella byrån och i övrigt enligt allmänna regler för verksamheten hos verket. Förordning (2019:21).

3 §  För handläggningen av de ärenden som anges i 2 § får Patent- och registreringsverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med Internationella byrån. Förordning (2019:21).

Ändringar

Förordning (1978:218) om Patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Förordning (2019:21) om ändring i förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2019-04-01