Upphävd författning

Förordning (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:387 i lydelse enligt SFS 1998:1157
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Boverket skall pröva frågor om ersättning av statsmedel för sådan förlust som avses i 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser.
Boverkets beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (1998:1157).
1993:1110
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

Ändringar

Förordning (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

Förordning (1993:1110) om ändring i förordningen (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

    Omfattning
    ändr.
    Ikraftträder
    1994-01-01

Förordning (1998:1157) om ändring i förordningen (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2016:470) om upphävande av förordningen (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

Omfattning
upph.